มิติใหม่ในการศึกษา ที่พัฒนาได้จริง รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโทและปริญญาตรีภาคพิเศษ

เปิดวิชั่นการศึกษาโทร.

กิจกรรมเสริมพิเศษ

กิจกรรมพลังบัณฑิตคิดบวก (+)

เป็นกิจกรรมที่จะช่วยปรับวิธีคิดของนักศึกษาให้เป็นระบบมากขึ้น และเป็นไปในทิศทางบวก ฝึกฝนให้คนมองโลกในแง่ดี (Optimistic) ไม่ใช่มองโลกสวย ผลลัพธ์ของการมองโลกในแง่ดี ที่ไม่เคยมีอยู่ในตำราเล่มใด นอกจากสิ่งที่ผู้เขียนได้รับมาจากประสบการณ์ตรง และอันไหนที่ผู้เขียนยังไม่เคยได้รับมาจะไม่นำมาแต่งแต้มกล่าวถึงในที่นี้ นั่นก็คือ

1.มีบุคลิกภาพ (ลักษณะส่วนรวมของบุคคลที่แสดงออกมา) ดูดีในสายตาของผู้อื่น

2.มีสุขภาพกาย ใจ และสมอง ที่แข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วยด้วยโรคภัยได้ง่าย

3.สามารถเก็บสะสมความสุขได้ แม้ในยามทุกข์ยาก

4.มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะมีสิ่งบวก(+) อยู่ในใจ เช่น คิดบวก พูดบวก กระทำบวก

5.คนคิดบวก จะไม่มีขยะทางความคิดตกค้างอยู่ในสมอง จึงเป็นคนสร้างสรรค์เก่ง ฯลฯ

กิจกรรมสานสามัคคี ละลายพฤติกรรม (Ice breaking)

กิจกรรมพลังบัณฑิตคิดบวก (+) 4

"สนใจสมัครเรียนโปรด Click ที่เมนูติดต่อเราหรือติดต่อสมัครโดยตรงที่ โทร. 086-328-5338 เบอร์เดียว"

สถาบันรัชต์ภาคย์
RAJAPARK INSTITUTE

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับการศึกษา


  • หลักสูตรปริญญาโท (M.B.A.)
  • หลักสูตรปริญญาตรี (B.B.A.)
  • ปริญญาตรีภาคพิเศษ

สนใจสมัครเรียน-สอบถามรายละเอียด

โทร. 086-328-5338 เบอร์เดียว

“มิติใหม่ในการศึกษา ที่พัฒนาได้จริง”

www.dr-rpi.com

ติดต่อเรา

สถาบันรัชต์ภาคย์
68 ซ.รามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

  086-328-5338

หลักสูตรสถาบัน

หลักสูตรปริญญาโท (M.B.A.)
หลักสูตรปริญญาตรี (B.B.A.)
หลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ